🔴 [Trực tiếp] THỰC DƯỠNG OHSAWA VỚI CÁC BỆNH VỀ GAN MẬT🔴 [Trực tiếp] THỰC DƯỠNG OHSAWA VỚI CÁC BỆNH VỀ GAN MẬT
“Giờ vàng thực dưỡng” số 12 với chủ đề: THỰC DƯỠNG OHSAWA VỚI CÁC BỆNH VỀ GAN MẬT, với chuyên gia tư vấn là Bác sĩ – Thầy thuốc Nhân dân – Chuyên gia thực dưỡng: Quách Văn Mích.
Quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi, và gọi đến hotline của chương trình là 0244.450.1405 để nghe những tư vấn trực tiếp về xu hướng chăm sóc sức khỏe hỗ trợ phòng, điều trị các bệnh về gan mật từ chuyên gia trong lúc chương trình diễn ra.
#Giờvàngthựcdưỡng #VTC14 #NutriAncan
➡ Hãy Subscribe kênh #VTC14 để nhận những thông tin mới nhất:

https://benhhocmatngu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.