Bạn có thể đoán tên MÔN THỂ THAO qua hình ảnh?Can you guess the SPORTS NAME through the picture?

Thể thao không chỉ mang lại sức khỏe mà còn là những bộ môn đòi hỏi nhiều kỹ thuật, sự khổ luyện không ngừng. Theo bạn, có bao nhiêu môn thể thao trên … https://benhhocmatngu.vn/

TRÒ CHƠI ĐOÁN TÊN LOÀI CÁ QUA HÌNH ẢNH

Cá là những động vật có dây sống, phần lớn là ngoại nhiệt, có mang và sống dưới nước. Hiện người ta biết khoảng trên 31.900 loài cá, điều này làm cho chúng trở thành nhóm đa dạng…