Bản tin Alo bác sĩ 24 ngày 04/4/2021 | Đầu Hè – Thời điểm bùng phát dị ứng thời tiết

NỘI DUNG BẢN TIN: ● Tin 1: Đầu Hè – Thời điểm bùng phát dị ứng thời tiết ● Tin 2: Nguyên nhân dị ứng thời tiết và cách phòng tránh ● Tin 3: Bài thuốc dân gian…