Bài 1: Động tác vươn thở, Bài thể dục phát triển chung| Thể dục khối 1| Dạy thể dục Online|Thầy HiệuBài 1: Động tác vươn thở, Bài thể dục phát triển chung khối 1 | Thể dục khối 1| Dạy thể dục Online| Học thể dục Online
————————————————————————————————————————-
Học thể dục ONLINE vẫn vui
Dịch bệnh có thể khiến chúng ta tạm ngừng đến trường, nhưng không thể khiến chúng ta ngừng kết nối, ngừng học tập và cùng rèn luyện ❤️
Chúng tôi xây dựng seri Video hướng dẫn học tập, tập luyện các bài thể dục từ Khối 1 đến Khối 9 để các em có thể dễ dàng cùng học tập và tập luyện thể thao trong thời điểm này.
Thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ các em nhé .
#dạy_thể_dục_online
#TheducOnline
#Cô_Tuyết_Anh
#theductrunghoccoso
#TrungHocCoSo
#BaiTheDuc

https://benhhocmatngu.vn/

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.