Bệnh lý mất ngủ • Trang 4 trên 9 • Bệnh lý mất ngủ

Bệnh lý mất ngủ

Mất ngủ 2 tuần, dâng vợ cho người khác

Mất ngủ 2 tuần, dâng vợ cho người khác

Nam giới nếu có lối sống không lành mạnh, thường xuyên mất ngủ có thể mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”, suy giảm ham muốn tình dục dù cho đang ở độ tuổi sung mãn nhất.