Bệnh lý mất ngủ • Trang 9 trên 9 • Bệnh lý mất ngủ
Lạm dụng thuốc ngủ: Con dao hai lưỡi

Lạm dụng thuốc ngủ: Con dao hai lưỡi

Những người mắc chứng mất ngủ hiện nay thường tìm đến thuốc ngủ như một cứu cánh để tìm lại giấc ngủ của mình. Tuy nhiên việc lạm dụng thuốc…