Mất ngủ ở phụ nữ sau sinh • Trang 3 trên 5 • Bệnh lý mất ngủ
Tác hại của việc quát mắng trẻ

Tác hại của việc quát mắng trẻ

Trẻ bị quát mắng, đánh đập thường thích gây sự, hỗn láo và kém phát triển về mặt thể chất hơn những đứa trẻ được bảo ban nhẹ nhàng.