Công thức Hình bình hành lớp 8 đầy đủ

Công thức Hình bình hành lớp 8 chan chứa đủ

Với loạt bài bác Công thức Hình bình hành Toán lớp 8 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện từ cơ kế hoạch ôn tập luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành phẩm cao trong những bài bác thi đua môn Toán 8.

Bài ghi chép Công thức Hình bình hành bao gồm 2 phần: Lý thuyết và Bài tập luyện vận dụng với câu nói. giải cụ thể chung học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Công thức Hình bình hành Toán 8.

Bạn đang xem: Công thức Hình bình hành lớp 8 đầy đủ

I. Lý thuyết

1. Định nghĩa: 

Hình bình hành là tứ giác với những cặp cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

Công thức Hình bình hành

Tứ giác ABCD là hình bình hành

Công thức Hình bình hành

2. Tính chất:

Trong hình bình hành có

+ Các góc đối cân nhau.

+ Các cạnh đối cân nhau.

+ Hai lối chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm từng lối.

Công thức Hình bình hành

Xét hình bình hành ABCD với O là giáo điểm của AC và BD

Ta có:

+ AB = CD; AD = BC

Công thức Hình bình hành

+ OA = OC; OB = OD

3. Dâu hiệu nhận biết

Có 5 tín hiệu phân biệt hình bình hành.

+ Tứ giác với những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

+ Tứ giác với những cạnh đối cân nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác với những góc song cân nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác với cùng một cặp đôi bạn trẻ vừa vặn tuy vậy tuy vậy, vừa vặn cân nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác với hai tuyến đường chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm từng lối là hình bình hành.

4. Công thức tính chu vi, diện tích S hình bình hành

a) Chu vi:

Công thức Hình bình hành

C = (a + b).2 (đơn vị chừng dài)

Trong đó: C là chu vi

                a,b là chừng nhiều năm nhị cạnh lòng.

b) Diện tích

Công thức Hình bình hành

S = a.h (đơn vị diện tích)

Trong đó: S là diện tích

                h là chiều cao

                a là chừng nhiều năm lòng.

                      Công thức Hình bình hành

II. Bài tập

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh:

a) BE = DF và Công thức Hình bình hành

b) BE // DF

Lời giải:

Công thức Hình bình hành

a) Vì E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC

Công thức Hình bình hành

Mà AD = BC tự ABCD là hình bình hành.

=> AE = DE = BF = CF

Lại với tự ABCD là hình bình hành:

Công thức Hình bình hành (tính chất)

Xét tam giác ABE và tam giác CDF có:

Công thức Hình bình hành

=> ΔABE = ΔCDE (c – g – c) 

=> BE = DF (hai cạnh tương ứng) và Công thức Hình bình hành(hai góc tương ứng)

b) Xét tứ giác EBFD có:

Công thức Hình bình hành(chứng minh trên)

Xem thêm: Bức tranh BlackPink chibi đẹp đến tuyệt vời

Nên tứ giác EBFD là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết).

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD, lối chéo cánh BD. Kẻ AH và CK vuông góc với BD ở H và K. Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.

Lời giải:

Công thức Hình bình hành

Vì tứ gác ABCD là hình bình hành:

Công thức Hình bình hành

Vì AD // BC nên Công thức Hình bình hành (hai góc so sánh le trong)

Ta có:

Công thức Hình bình hành

Công thức Hình bình hành

Xét tam giác AHD và tam giác CKB có:

Công thức Hình bình hành

=> ΔAHD = ΔCKB (cạnh huyền góc nhọn)

=> AH = CK (hai cạnh tương ứng)

Xét tứ giác AHCK có:

Công thức Hình bình hành

=> tứ giác AHCK là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

Bài 3: Cho tứ gác ABCD. Gọi M, N, P..,Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, AD và I, K lầ trung điểm những lối chéo cánh AC,BD. Chứng minh

a) Tứ giác MNPQ, INKQ là hình bình hành.

b) Các đường thẳng liền mạch MP, NQ,IK đồng quy.

Lời giải:

Công thức Hình bình hành

a) Ta có:

M là trung điểm của AB; Q là trung điểm của AD

=> MQ là lối khoảng của tam giác ABD

Công thức Hình bình hành

Lại có;

N là trung điểm của BC; P.. là trung điểm của DC

=> PN là lối khoảng của tam giác BCD

Công thức Hình bình hành

Từ (1) và (2) => Công thức Hình bình hành

Xét tứ giác MNPQ có:

Công thức Hình bình hành

=> tứ giác MNPQ là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết).

b) Vì MNPQ là hình bình hành

=> MP và NQ tách nhau bên trên trung điểm từng lối (3)

Ta với Q là trung điểm AD; K là trung điểm của DB

=> KQ là lối khoảng của tam giác BAD

Công thức Hình bình hành

Lại có:

N là trung điểm của BC; I là trung điểm của AC

=> NI là lối khoảng của tam giác ABC

Công thức Hình bình hành

Từ (4) và (5) Công thức Hình bình hành

Xét tứ giác QKNI có:

Công thức Hình bình hành

=> QKNI là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

=> QN và KI tách nhau bên trên trung điểm từng lối (6)

Từ (3) và (6) => NQ, MP, KI đồng quy

Xem thêm thắt những Công thức Toán lớp 8 cần thiết hoặc khác:

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's đi ra kiểu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


BÀI VIẾT NỔI BẬT