Cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành dễ dàng

Thì vượt lên trên khứ đơn – Past Simple gửi sang trọng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện – Present Perfect là 1 trong vô số những dạng bài xích luyện ngữ pháp khá thịnh hành so với học viên và chúng ta học tập giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết thời điểm hôm nay, Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta xem xét lại về cấu tạo của 2 thì này, tương tự thực hành thực tế thực hiện những bài xích luyện nhỏ về kiểu cách chuyển kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành và ngược lại nhé!

Thì vượt lên trên khứ đơn – Past simple tense

 • Câu khẳng định

Với To be: S + were/was + N/ADJ

Bạn đang xem: Cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành dễ dàng

Với động kể từ thường: S + V2

E.g.: Helen was here yesterday. (Helen đang được ở phía trên ngày qua.)

I did my homework last night. (Tôi đã từng bài xích luyện hồi tối qua chuyện.)

 • Câu phủ định

Với To be: S + were/was + not + N/ADJ

Với động kể từ thường: S + didn’t + V-infinitive

E.g.: Helen wasn’t here yesterday. (Helen đang không ở phía trên ngày qua.)

I didn’t tự my homework last night. (Tôi đang không thực hiện bài xích luyện hồi tối qua chuyện.)

 • Câu căn vặn Yes / No

Với To be: Were/was + S + N/ADJ?

Với động kể từ thường: Did + S + V-infinitive?

E.g.: Was Helen here yesterday? (Helen đang được ở phía trên ngày qua cần không?)

Did you do your homework last night? (Bạn đã từng bài xích luyện hồi tối qua chuyện chứ?)

 • Câu căn vặn WH-

Với To be: WH- + was/ were + S +…?

Với động kể từ thường: WH- + did + S +…?

E.g.: Where was Helen yesterday? (Helen đang được ở đâu hôm qua?)

What did you do last night? (Bạn đã từng gì tối qua?)

 • Dấu hiệu nhận biết

Trong câu với thì vượt lên trên khứ đơn tiếp tục hoặc xuất hiện tại một vài trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: từ thời điểm cách đây. (two hours ago: từ thời điểm cách đây 2 tiếng đồng hồ, two weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần…)
 • at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)
 • When + mệnh đề phân tách thì vượt lên trên khứ đơn: Khi (when I was a kid,…)

E.g.: When I was a student, I went to this school. (Khi còn là một học tập trò, tôi đã đi được học tập ở ngôi trường này.)

She visited the Louvre 2 years ago. (Cô tớ đã đi đến thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng Louvre từ thời điểm cách đây hai năm.)

 • Cách sử dụng

Diễn miêu tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hoặc một khoảng tầm thời hạn vô vượt lên trên khứ và đang được kết đôn đốc trọn vẹn ở vượt lên trên khứ.

E.g.: My brothers came trang chủ late last night. (Các em trai của tôi về căn nhà muộn tối qua chuyện.)

Diễn miêu tả một hành vi xen vào trong 1 hành vi đang được ra mắt vô vượt lên trên khứ.

E.g.: Johnny was riding his xe đạp when it rained. (Khi Johnny đang hoạt động xe đạp điện thì trời mưa.)

Diễn miêu tả những hành vi liên tục vô vượt lên trên khứ, thông thường sử dụng mang đến kể chuyện.

E.g.: Amanda came trang chủ, took a nap, then had lunch. (Amanda về căn nhà, ngủ một giấc, rồi ăn trưa.)

Diễn miêu tả hành vi lặp chuồn tái diễn vô vượt lên trên khứ.

E.g.: John visited his grandma every weekend when he was not married. (John đã đi được thăm hỏi bà của cậu ấy sản phẩm tuần khi còn ko cưới.)

Dùng vô câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện tại tại)

E.g.: If you were u, you would tự it too. (Nếu các bạn là tôi, các bạn cũng tiếp tục thực hiện thế.)

>>> Xem thêm:

 • Sơ vật trí tuệ thì vượt lên trên khứ đơn đơn giản và giản dị dễ dàng học
 • Lý thuyết và Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn với To be có đáp án
 • Wh question vô thì vượt lên trên khứ đơn: lý thuyết và bài tập

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện – Present Perfect

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện - Present Perfect
 • Câu khẳng định

S + have/has + V3

E.g.: I have been đồ sộ London before. (Tôi từng cho tới Luân Đôn rồi.)

 • Câu phủ định

S + haven’t/hasn’t + V3

E.g.: Helen hasn’t been đồ sộ London yet. (Helen trước đó chưa từng cho tới Luân Đôn.)

 • Câu căn vặn Yes / No

Have/ has + S + V3?

E.g.: Have you been to London before? (Bạn từng cho tới Luân Đôn chưa?)

 • Câu căn vặn WH-

WH- + have/ has + S + V3?

E.g.: Where have you been all the time? (Bạn đang được ở đâu trong cả thời hạn qua?)

 • Dấu hiệu nhận biết

Trong câu với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp tục hoặc xuất hiện tại một vài kể từ như:

 • already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước V3.
 • already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

E.g.: I have just come back trang chủ. (Tôi một vừa hai phải mới mẻ về nhà.)

He has already come back trang chủ. (Anh tớ đang được về căn nhà rồi.)

 • Yet: đứng cuối câu, và thông thường được dùng vô câu phủ ấn định và nghi ngại vấn.

E.g.: She hasn’t told u about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

 • so far, recently, lately, up đồ sộ present, up đồ sộ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: cũng có thể hàng đầu hoặc cuối câu.

E.g.: I have seen this film recently. (Tôi coi bộ phim truyền hình này sát đây.)

 • Cách sử dụng

Mô miêu tả hành vi xẩy ra vô vượt lên trên khứ và vẫn còn đấy kế tiếp ở thời gian thời điểm hiện tại.

E.g.: My father has watched TV for over two hour. (Bố tôi đang được coi TV rộng lớn 2 giờ đồng hồ rồi.)

Xem thêm: Cách tải Shopee trên máy tính đơn giản cho người mới bắt đầu

Mô miêu tả hành vi đang được hoàn thiện cho đến thời gian thời điểm hiện tại nhưng mà ko nhắc cho tới nó xẩy ra lúc nào.

E.g.: Helen has written two books and now she is working on the third one. (Helen đang được ghi chép 2 cuốn sách và hiện vẫn đang ghi chép cuốn loại 3.)

Mô miêu tả sự khiếu nại lưu niệm vô đời.

E.g.: This is the worst dish that I have ever tried in my life. (Đây là đồ ăn tệ nhất nhưng mà tôi từng ăn.)

Một kinh nghiệm tay nghề cho đến thời gian thời điểm hiện tại (thường sử dụng trạng kể từ “ever”).

E.g.: Have you ever been đồ sộ France? (Bạn đã đi đến Pháp khi nào chưa?)

Chỉ thành phẩm của một hành vi, vụ việc.

E.g.: I have finished my homework. (Tôi đã từng đoạn bài xích luyện về căn nhà rồi.)

>>> Tham khảo:

 • Bài luyện câu bị động Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện từ cơ bản đến nâng cao
 • Bài luyện trắc nghiệm Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện từ cơ bản đến nâng cao
 • Luyện dạng bài xích luyện ghi chép lại câu Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện có đáp án
 • Bài luyện Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện với since và for có đáp án

Một số cấu tạo gửi kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành

chuyển kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành

Dạng 1

Quá khứ đơn: S + V2 + thời hạn + ago

Hiện bên trên trả thành: S + have/has + V3 + for + thời gian

E.g.: I started learning English 10 years ago. (Tôi chính thức học tập giờ đồng hồ Anh từ thời điểm cách đây 10 năm.)

I have learnt English for 10 years. (Tôi đang được học tập giờ đồng hồ Anh được 10 năm.)

Dạng 2

Quá khứ đơn: It’s + thời hạn ….+ since …+ last + V2

S + last + V2 + time + ago

The last time + S + V-ed + was + time + ago

Hiện bên trên trả thành: S + haven’t/hasn’t + V3 + for + thời gian

E.g.: It’s 3 years since the last time I went back đồ sộ my hometown. (Đã 3 năm rồi Tính từ lúc chuyến cuối tôi về quê.)

I last went back đồ sộ my hometown 3 years ago.

The last time I went back đồ sộ my hometown was 3 years ago.

⇒ I have not gone back đồ sộ my hometown for 3 years. (Tôi đang không về quê được 3 năm rồi.)

Dạng 3

Quá khứ đơn: When did + S + V-infinitive?

When was the last time + S + V2?

Hiện bên trên trả thành: How long + have/has (not) + S + V3?

E.g.: When did you start learning English? (Bạn chính thức học tập giờ đồng hồ Anh kể từ Khi nào?)

⇒ How long have you learnt English? (Bạn đang được học tập giờ đồng hồ Anh được bao lâu?)

When was the last time you saw him? (Lần cuối các bạn bắt gặp anh tớ là lúc nào?)

⇒ How long have you not seen him? (Bạn đang không bắt gặp anh tớ vô bao lâu rồi?)

Tham khảo:

Học nhanh chóng sơ vật những thì vô giờ đồng hồ Anh chỉ vô 10 phút

Phân biệt thì vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp tục qua chuyện lý thuyết và bài tập

Bài luyện gửi kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên trả thành

Bài 1: Fill in the blank with the verbs in their Past Simple form

 1. I __________ (not / drink) any beer last night.
 2. Anna __________ (get on) the bus in the centre of the đô thị.
 3. What time __________ (he / get up) yesterday?
 4. Where __________ (you / get off) the train?
 5. I __________ (not / change) trains at Waterloo.
 6. We __________ (wake up) very late.
 7. What __________ (he / give) his mother for her birthday?
 8. Alain __________ (have) a shower.
 9. Why __________ (you / not come)?
 10. __________ (he / go) đồ sộ the party?

Bài 2: Make the sentences using Present Perfect

 1. What / Helen / eat?
 2. How / mom / make / this fantastic cake?
 3. Why / you / miss / the plane?
 4. They / not go / đồ sộ bed / yet.
 5. It / rain / a lot / this week.
 6. They / use / a credit thẻ / before?
 7. We / have / enough / đồ sộ eat?
 8. Mimi / not play / volleyball / before.
 9. I / wear / this kind of dress. 
 10. Why / you / tự / your homework / already?

Bài 3: Fill in the blank with the verbs in their correct sườn (Past Simple or Present Perfect)

 1. Jamie __________ (break) her leg, so sánh she can’t come skiing.
 2. I __________ (never / go) đồ sộ Vienna. 
 3. We __________ (not use) the computer last night.
 4. William __________ (break) his arm when he __________ (fall) off a horse last week.
 5. I __________ (know) about the problem for months, but I __________ (not / find) a solution yet.
 6. When __________ (you / arrive) last night?
 7. Amy __________ (be) a teacher for trăng tròn years, and she still enjoys it.
 8. How long __________ (you / know) her?
 9. __________ you __________ (eat) Thai food before?
 10. The children __________ (break) a window last week. 

Bài 4: Rewrite the sentences from Past Simple đồ sộ Present Perfect and vice versa

 1. The last time I met him was 4 months ago.
 • I _________________________.
 1. I haven’t seen him since last week.
 • The last time _________________________.
 1. When did you go here?
 • How long _________________________?
 1. Hannah started writing books 2 years ago.
 • Hannah _________________________.
 1. She lived in Hanoi when she was a child.
 • She _________________________. (since)
 1. My dog last had a bath a week ago.
 • My dog _________________________.
 1. I last saw him when I was a student.
 • I _________________________.
 1. It’s ten years since David stopped playing the piano.
 • David _________________________.
 1. The last time I wrote đồ sộ her was two years ago.
 • I _________________________.
 1. It has been trăng tròn years since we last saw Julie.
 • We _________________________.

Tham khảo:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Đáp án

Bài 1

 1. Didn’t drink
 2. Got on
 3. Did he get up
 4. Did you get off
 5. Didn’t change
 6. Woke up
 7. Did he give
 8. had
 9. Didn’t you
 10. Did he go

Bài 2

 1. What has Helen eaten?
 2. How has mom made this fantastic cake?
 3. Why have you missed the plane?
 4. They haven’t gone đồ sộ bed yet.
 5. It has rained a lot this week.
 6. Have they used a credit thẻ before?
 7. Have we had enough đồ sộ eat?
 8. Mimi hasn’t played volleyball before.
 9. I have worn this kind of dress. 
 10. Why have you done your homework already?

Bài 3

Xem thêm: Ứng dụng AI tạo ảnh anime gây sốt tại Việt Nam

 1. Broke
 2. Have never been
 3. Didn’t use
 4. Broke – fell
 5. Knew – haven’t found
 6. Did you arrive
 7. Has been
 8. Have you known
 9. Have – eaten
 10. Broke 

Bài 4

 1. I haven’t seen him since 4 months ago.
 2. I last saw him a week ago.
 3. How long have you been here?
 4. Hannah has written books for 2 years.
 5. She has lived in Hanoi since she was a child.
 6. My dog hasn’t had a bath since last week.
 7. I haven’t seen him since I was a student.
 8. David has stopped playing the piano for ten years.
 9. I haven’t written đồ sộ her for 2 years.
 10. We haven’t seen Julie since trăng tròn years ago.

>>> Thực hành thêm: Bài luyện Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện và vượt lên trên khứ đơn có đáp án chi tiết

IELTS Vietop kỳ vọng với phần ra mắt gửi kể từ Quá khứ đơn sang trọng Hiện bên trên hoàn thiện, đang được rất có thể canh ty chúng ta ôn luyện lại về 2 thì vượt lên trên khứ đơn – Past Simple và thời điểm hiện tại hoàn thiện – Present Perfect vô giờ đồng hồ Anh tương tự cơ hội quy đổi những dạng câu với 2 thì này. Chúc chúng ta học tập ngữ pháp đảm bảo chất lượng và hứa hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bệnh viện 103 có tốt không? • Hello Bacsi

Bệnh viện 103 (Bệnh viện Quân y 103) thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bệnh viện tọa lạc tại số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội, làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Bạn hãy tham khảo bài viết để có nhiều thông tin hơn về Bệnh viện 103.