Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

2 câu trả lời 591

Để trả sin→cos thì sinα=cos(α−)hay trả kể từ sin→cos tớ ít hơn π2

Câu căn vặn hot nằm trong căn nhà đề
  • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d đem vật dụng thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúngA. a<0, b>0, c>0, d<0B. a<0, b<0, c>0, d<0C. a>0, b>0, c>0, d<0D. a<0, b>0, c<0, d<0

BÀI VIẾT NỔI BẬT