Công thức tính độ tự cảm của ống dây hay nhất | Vật lý lớp 11

Với Công thức tính phỏng tự động cảm của ống dây Vật lý lớp 11 cụ thể nhất chung học viên dễ dàng và đơn giản lưu giữ toàn cỗ những Công thức tính phỏng tự động cảm của ống dây từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Vật lý 11. Mời chúng ta đón xem:

Công thức tính phỏng tự động cảm của ống thừng - Vật lý lớp 11

Bạn đang xem: Công thức tính độ tự cảm của ống dây hay nhất | Vật lý lớp 11

1. Định nghĩa

Một mạch kín (C), nhập bại liệt với đòng năng lượng điện độ mạnh i. Dòng năng lượng điện i tạo nên một kể từ ngôi trường, kể từ ngôi trường này tạo nên một kể từ thông Φ qua loa (C) được gọi là kể từ thông riêng biệt của mạch.

Từ thông riêng biệt của một mạch kín với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua:

F = Li

Trong bại liệt, L là 1 trong những thông số, chỉ tùy theo cấu trúc và độ dài rộng của mạch kín (C) gọi là phỏng tự động cảm của (C).

2. Công thức – đơn vị chức năng đo

Độ tự động cảm của một ống dây:

L = 4p10-7 N2lS.

Trong đó:

+ L là thông số tự động cảm của ống dây;

+ N là số vòng dây;

+ l là chiều lâu năm ống thừng, với đơn vị chức năng mét (N);

+ S là diện tích S thiết diện của ống thừng, với đơn vị chức năng mét vuông (m2).

Đơn vị của phỏng tự động cảm là henri (H)

1H = 1Wb1A.

3. Mở rộng

Có thể suy ra sức thức N, l, S kể từ công thức tính thông số tự động cảm như sau:

L = 4p10-7N2lS => S=4π.10-7N2L.l

=> l=4π.10-7.N2.SL

=> N = L.l4π.107.S

Xem thêm: Cách giải bất phương trình - Đầy đủ Lý thuyết và Bài tập

Khi bịa đặt nhập vào ống thừng một vật tư Fe kể từ có tính kể từ thẩm μ thì phỏng tự động cảm với công thức :

L = 4p10-7m N2lS.

Gọi n =Nl là số vòng thừng bên trên từng đơn vị chức năng chiều lâu năm ống thừng, và V = S.l là thể tích của ống thừng, thông số tự động cảm rất có thể được xem vì thế công thức

L = 4p10-7 N2lS = 4p10-7 N2l2.S.l = 4p10-7.n2.V

4. Bài tập luyện ví dụ

Bài 1: Cho ống thừng hình trụ với chiều lâu năm l = 0,5m với 1000vòng, 2 lần bán kính từng vòng thừng là đôi mươi centimet. Tính phỏng tự động cảm của ống thừng.

Bài giải:

Bán kính vòng thừng là r = 20:2 = 10 centimet = 0,1m.

Độ tự động cảm cuả ống dây:

L =4p10-7 N2lS = 4p10-7 100020,5.(π.0,12)= 0,079 (H)

Đáp án: 0,079 H

Bài 2: Một ống dây rất dài 40 (cm) với toàn bộ 800 vòng thừng. Diện tích thiết diện ngang của ống thừng vì thế 10 (cm2). Tính phỏng tự động cảm của ống thừng.

Bài giải:

Độ tự động cảm cuả ống dây:

L =4p10-7 N2lS = 4p10-7 80020,4.(10.104)= 0,02 (H)

Đáp án: 0,02 H

Xem tăng tổ hợp công thức môn Vật lý lớp 11 vừa đủ và cụ thể khác:

Công thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm

Công thức tính tích điện kể từ ngôi trường của ống dây

Xem thêm:

Công thức tính kể từ thông

Công thức tính kể từ thông rất rất đại

Công thức tính suất năng lượng điện động cảm ứng