CÁCH NHỚ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Công thức lượng giác với cực kỳ thật nhiều. Làm thế này nhằm rất có thể ghi nhớ không còn được những công thức bại. Bài thơ này sẽ hỗ trợ chúng ta ghi nhớ kỹ những công thức lượng giác.

Cách ghi nhớ công thức lượng giác cơ bản

Bạn đang xem: CÁCH NHỚ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Cách ghi nhớ công thức lượng giác cơ bản

• Sin= đối/ huyền

Cos= kề/ huyền

Tan= đối/ kề

Cot= kề/ huyền

Thần chú: Sin tới trường, Cos ko hư hỏng, tan cấu kết, cotan kết đoàn

Hoặc: Sao tới trường, cứ khóc hoài, thôi chớ khóc, với kẹo đây!

• Công thức cộng:

Cos(x y)= cosxcosy sinxsiny

Sin(x y)= sinxcosy cosxsiny

Thần chú: Cos thì cos cos sin sin

Sin thì sin cos cos sin rõ rệt ràng

Cos thì thay đổi vết hỡi nàng

Sin thì lưu giữ vết xin xỏ chàng ghi nhớ cho!

Tan(x+y)=

Thần chú: Tan một tổng nhì tầng trên cao rộng

Trên thượng tằng tan nằm trong và tan

Hạ tầng số 1 ngang tàng

Dám trừ lên đường cả tan tan oai phong hùng

Hoặc: Tang tổng thì lấy tổng tang

Chia một trừ với tích tang, dễ dàng òm.

• Công thức thay đổi tổng trở nên tích:

Ví dụ: cosx+cosy= 2cos cos

Xem thêm: Công thức và ứng dụng của phương trình bậc 2 delta

(Tương tự động những công thức như vậy)

 Thần chú: cos nằm trong cos vị 2 cos cos

Cos trừ cos vị 2 sin sin

Sin nằm trong sin vị -2 sin sin

Sin trừ sin vị 2 cos sin.

* Tan tao cùng theo với tan bản thân vị sin nhì đứa bên trên cos bản thân cos tao.

• Công thức thay đổi tích trở nên tổng:

Ví dụ: cosxcosy=1/2[cos(x+y)+cos(x-y)] (Tương tự động những công thức như vậy)

Thần chú: Cos cos nửa cos-cộng, nằm trong cos-trừ

Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng

Sin cos nửa sin-cộng nằm trong sin-trừ.

• Công thức nhân đôi:

Ví dụ: sin2x= 2sinxcosx (Tương tự động những công thức như vậy)

Thần chú: Sin gấp rất nhiều lần = 2 sin cos

Cos gấp rất nhiều lần = bình cos trừ bình sin

= trừ 1 nằm trong nhì bình cos

= nằm trong 1 trừ nhì bình sin

(Chúng tôi chỉ việc ghi nhớ công thức nhân song của cos vị thần chú bên trên rồi kể từ bại rất có thể suy ra sức thức hạ bậc.)
Tang cấp đôi=Tang song tao lấy song tang (2 tang)

Chia 1 trừ lại bình tang, rời khỏi ngay tắp lự.

• Hàm con số giác và những cung với tương quan quánh biệt:

Ví dụ: Cos(-x)= cosx

Tan( + x)= tan x

Xem thêm: Truyền thuyết về cầu Ô Thước

Thần chú: Sin bù, Cos đối,Tang Pi,

Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia

Hoặc : Cos đối, sin bù, phụ chéo cánh, rộng lớn tầm thường pi tang .