Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công

hint-header

Cập nhật ngày: 27-09-2022


Chia sẻ bởi: Đỗ thị thủy


Trong những thử nghiệm về phó trét khả năng chiếu sáng, khoảng chừng vân i được xem bởi vì công thức này ?

C

D

.

Chủ đề liên quan

Trong thử nghiệm Y-âng về phó trét khả năng chiếu sáng, nếu như tăng khoảng cách thân mật nhị mối cung cấp phối kết hợp (hai khe hẹp) lên gấp đôi thì khoảng cách thân mật vân trung tâm và vân sáng sủa bậc 3 sẽ

Trong nằm trong thử nghiệm Y-âng về phó trét khả năng chiếu sáng, thứu tự sử dụng khả năng chiếu sáng đơn sắc vàng, lục, tím thì khoảng chừng vân đo được ứng là i1 , i2 , i3 . So sánh những khoảng chừng vân bên trên, tớ đem

Trong thử nghiệm Y-âng về phó trét với khả năng chiếu sáng đơn sắc, khoảng cách thân mật nhị khe là a = 1,5mm, kể từ nhị khe cho tới mùng là D = 2m, khoảng cách nhị vân sáng sủa thường xuyên là 1mm. Cách sóng của khả năng chiếu sáng là

Trong thử nghiệm Y-âng về phó trét khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân mật nhị khe Y-âng là a = 2mm, kể từ nhị khe cho tới mùng là D = 1,2 m , khả năng chiếu sáng đơn sắc sử dụng nhập thử nghiệm đem bước sóng = 0,6 m. Khoảng cơ hội nhị vân sáng sủa thường xuyên là

Thực hiện nay thử nghiệm Y-âng về phó trét khả năng chiếu sáng, nhị khe sáng sủa xa nhau chừng 4 milimet, khả năng chiếu sáng đơn sắc sử dụng nhập thử nghiệm đem bước sóng = 0,6 m, vân sáng sủa bậc 3 bên trên mùng cơ hội vân trung tâm 0,9 milimet. Khoảng cơ hội kể từ nhị khe cho tới mùng là

Thí nghiệm phó trét khả năng chiếu sáng bởi vì nhị khe Y-âng với khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng = 0,6 m, khoảng cách thân mật nhị khe là 3 milimet, nhị khe và mùng hứng vân phó trét xa nhau chừng 2 m. Vân tối thứ hai cơ hội vân trung tâm

Trong thử nghiệm Y-âng về phó trét với khả năng chiếu sáng đơn sắc, nhị khe tuy vậy song xa nhau chừng một khoảng chừng a và cơ hội đều mùng E một khoảng chừng D. Quan sát vân phó trét bên trên mùng người tớ thấy vân sáng sủa loại năm cơ hội vân sáng sủa trung tâm 4,5 milimet. Tại điểm M ở cơ hội vân trung tâm 3,15 milimet là

CĐ-2010). *Trong thử nghiệm I-âng về phó trét khả năng chiếu sáng, những khe hẹp được thắp sáng bởi vì khả năng chiếu sáng đơn sắc. Khoảng vân bên trên mùng là 1 trong những,2 milimet. Trong khoảng chừng thân mật nhị điểm M và N bên trên mùng ở và một phía đối với vân sáng sủa trung tâm, cơ hội vân trung tâm thứu tự 2 milimet và 4,5 milimet, để ý được

A

2 vân sáng sủa và 2 vân tối.

B

3 vân sáng sủa và 2 vân tối.

C

2 vân sáng sủa và 3 vân tối.

D

2 vân sáng sủa và 1 vân tối.

*Trong thử nghiệm phó trét khả năng chiếu sáng bởi vì khe Young, khả năng chiếu sáng sử dụng nhập thử nghiệm là láo ăn ý của nhị đơn sắc đem bước sóng = 500 nm và = 650 nm. Khoảng cơ hội thân mật nhị khe là 1 trong những,5 milimet và kể từ nhị khe cho tới mùng là 1 trong những,5 m. Khoảng cơ hội sớm nhất kể từ vân sáng sủa ở trung tâm cho tới vân sáng sủa nằm trong màu sắc với nó bên trên mùng là

Tính hóa học nổi trội của tia mặt trời là

D

thực hiện phân phát quang đãng những hóa học.

Trong quân sự chiến lược, kính nhìn đêm tối là 1 trong những phần mềm của tia

Bức xạ tử nước ngoài đem bước sóng trong tầm từ

A

0,38 cho tới 0,76.

B

10-9 m cho tới 0,38.10-6 m.

C

10-14 m cho tới 0,38.10-6 m.

Chiếu nhập máy quang đãng phổ chùm sự phản xạ năng lượng điện kể từ đem bước sóng 0,18. Trên chống hình ảnh thu được

D

không tồn tại vạch sáng sủa màu sắc này cả.

QG 2016). Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” đảm bảo cho tất cả những người và loại vật bên trên mặt mũi khu đất tránh bị thuộc tính phá hủy của

A

tia tử nước ngoài nhập khả năng chiếu sáng Mặt Trời.

B

tia đơn sắc red color nhập khả năng chiếu sáng Mặt Trời.

Xem thêm: Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

C

tia đơn sắc màu sắc tím nhập khả năng chiếu sáng Mặt Trời.

D

tia mặt trời nhập khả năng chiếu sáng Mặt Trời.

Tìm tuyên bố sai về tia tử nước ngoài ?

A

Các vật nung rét bên trên 30000C phân phát rời khỏi tia tử nước ngoài cực mạnh.

B

Tia tử nước ngoài vô cùng gian nguy, nên cần phải có những phương án nhằm chống tách.

C

Tia tử nước ngoài đem thực chất là sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng ngắn thêm bước sóng khả năng chiếu sáng tím.

D

Bức xạ tử nước ngoài nằm trong lòng dải tím của khả năng chiếu sáng bắt gặp và tia X của thang sóng năng lượng điện kể từ.

Chọn câu không đúng ?

A

Tia X đem tài năng xuyên qua chuyện một lá nhôm mỏng dính.

B

Tia X có công dụng mạnh lên kính hình ảnh.

C

Tia X là sự phản xạ hoàn toàn có thể nhìn thấy được vì như thế nó thực hiện cho tới một vài hóa học phân phát quang đãng.

D

Tia X là sự phản xạ có hại cho sức khỏe so với sức mạnh nhân loại.

Tính hóa học nổi trội nhất của tia X là

B

phát sinh hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện.

Để phân phát tia X người tớ

A

nung rét vật cho tới khoảng chừng 5000C.

B

nung rét vật cho tới khoảng chừng 30000C.

C

thực hiện phân phát sáng sủa những vật đem lượng riêng biệt rộng lớn.

D

cho tới tia catốt đập nhập sắt kẽm kim loại đem vẹn toàn tử lượng rộng lớn.

Bức xạ đem bước sóng

D

nằm trong vùng khả năng chiếu sáng bắt gặp.

Các sóng năng lượng điện kể từ được bố trí theo hướng tăng của bước sóng là

A

sóng vô tuyến, tia mặt trời, khả năng chiếu sáng bắt gặp, tia tử nước ngoài, tia Rơnghen, tia gamma.

B

sóng vô tuyến, khả năng chiếu sáng bắt gặp, tia mặt trời, tia tử nước ngoài, tia Rơnghen, tia gamma.

C

Xem thêm: Hoàng Hà Mobile - Hệ thống bán lẻ thiết bị di động và công nghệ chính hãng giá tốt

tia gamma, tia Rơnghen, tia tử nước ngoài, khả năng chiếu sáng bắt gặp, tia mặt trời, sóng vô tuyến.

D

tia gamma, tia tử nước ngoài, khả năng chiếu sáng bắt gặp, tia mặt trời, tia Rơnghen, sóng vô tuyến.