[LỜI GIẢI] Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào dưới đây? - Tự Học 365

Đường mức độ kể từ là những lối cong được vẽ theo dõi quy ước nào là bên dưới đây?


Có chiều cút kể từ cực kỳ Nam cho tới cực kỳ Bắc ở phía bên ngoài thanh nam châm hút.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào dưới đây? - Tự Học 365

Có chiều cút kể từ cực kỳ Bắc cho tới cực kỳ Nam ở phía bên ngoài thanh nam châm hút.

Có chiều cút kể từ cực kỳ Bắc cho tới cực kỳ Nam xuyên dọc kim nam châm hút bên trên lối mức độ kể từ.

Xem thêm: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả

các lối mức độ kể từ chính thức kể từ cực kỳ này và kết giục ở cực kỳ bại của nam châm hút.

Xem thêm: Cách giải bất phương trình - Đầy đủ Lý thuyết và Bài tập

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đường mức độ kể từ là những lối cong với chiều cút kể từ cực kỳ Bắc cho tới cực kỳ Nam ở phía bên ngoài thanh nam châm hút.