Câu 1: Đường tròn là hình A. không có trục đối xứng. B. có một trục đối xứng. C. có hai trục đối xứng. D. có vô số trục đối xứng. Câu 2: Đường tròn là hình A.

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Bạn đang xem: Câu 1: Đường tròn là hình A. không có trục đối xứng. B. có một trục đối xứng. C. có hai trục đối xứng. D. có vô số trục đối xứng. Câu 2: Đường tròn là hình A.

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Câu 1: D. Đường tròn trĩnh là hình với vô số trục đối xứng.

Câu 2: C. Đường tròn trĩnh là hình với cùng một tâm đối xứng cơ đó là tâm của đàng tròn trĩnh .

Câu 3: B. Số điểm cộng đồng tối đa của đường thẳng liền mạch và đàng tròn trĩnh là `2` khi đường thẳng liền mạch hạn chế đàng tròn trĩnh bên trên 2 điểm phân biệt.

Xem thêm: [LỜI GIẢI] Đạo hàm của hàm số f( x ) = c o s^22x bằng : - Tự Học 365

Câu 4: A. Số điểm cộng đồng tối thiểu của hai tuyến phố tròn trĩnh là `0` nhập tình huống đường thẳng liền mạch và đàng tròn trĩnh ko hạn chế nhau hay là không giao phó nhau.

Câu 5: A. Vì qua loa thân phụ điểm ko trực tiếp mặt hàng tạo nên trở thành một tam giác nên có thể với có một không hai một đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác cơ.

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Hình ảnh Nền %c3%a1nh S%c3%a1ng Tr%e1%ba%afng Sa=u, %c3%a1nh S%c3%a1ng Tr%e1%ba%afng Sa=u Vector Nền Và Tập Tin Tải về Miễn Phí | Pngtree

5

2 vote