Tính nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos (\ln x)$:

Tính vẹn toàn hàm của hàm số $f(x) = \cos (\ln x)$:

Tính vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \cos \left( {\ln x} \right)\).

Bạn đang xem: Tính nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos (\ln x)$:

A. \(x\cos \left( {\ln x} \right) + x\sin \left( {\ln x} \right) + C.\)

Xem thêm: Khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của phượng hoàng lửa

Xem thêm: Top 13 Loài mèo dễ thương nhất thế giới - toplist.vn

B. \(x\cos \left( {\ln x} \right) - x\sin \left( {\ln x} \right) + C.\)

C. \(\dfrac{1}{2}x\cos \left( {\ln x} \right) + \dfrac{1}{2}x\sin \left( {\ln x} \right) + C.\)

D. \(\dfrac{1}{4}x\cos \left( {\ln x} \right) - \dfrac{1}{4}x\sin \left( {\ln x} \right) + C.\)