Toán lớp 3 trang 72 - Diện tích hình chữ nhật - SGK Chân trời sáng tạo | SGK Toán 3 - Chân trời sáng tạo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Thực hành

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 72 - Diện tích hình chữ nhật - SGK Chân trời sáng tạo | SGK Toán 3 - Chân trời sáng tạo

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Thực hành trong giấy tờ kẻ dù vuông.

a) Vẽ rồi tô color những hình chữ nhật theo gót kiểu.

b) Tính diện tích S từng hình chữ nhật bên trên.

Phương pháp giải:

a) Vẽ rồi tô color những hình chữ nhật theo gót kiểu.

b) tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Học sinh tự động thực hành thực tế.

b)

Hình chữ nhật màu xanh da trời đem chiều nhiều năm là 3 centimet, chiều rộng lớn là 2 centimet.

Diện tích hình chữ nhật màu xanh da trời là:

              3 x 2 = 6 (cm2)

Hình chữ nhật color hồng đem chiều nhiều năm là 4 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet.

Diện tích hình chữ nhật color hồng là:

            4 x 3 = 12 (cm2)

               Đáp số: a) 6 cm2

                            b) 12 cm2

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối chóp tứ giác đều chi tiết và bài tập - VUIHOC

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính (theo mẫu)

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quan sát hình ảnh hình chữ nhật tiếp sau đây và tiến hành đòi hỏi.

a) Số?

b) Tính

Diện tích hình ảnh.

Chu vi hình ảnh.

Phương pháp giải:

a) Quan sát giành giật rồi ước tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình ảnh. Sau ê sử dụng thước kẻ đo chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình ảnh.

b) - Muốn tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Diện tích hình ảnh là

10 x 8 = 80 (cm2)

Chu vi hình ảnh là

Xem thêm: Tìm hiểu về viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

(10 + 8) x 2 = 36 (cm)

Đáp số: Diện tích: 80 cm2

             Chu vi 36 cm