CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

Trong việc làm từng ngày, chắc rằng chúng ta cũng rất nhiều nên xếp loại hoặc tính điểm khoảng lúc còn là SV hoặc thực hiện việc làm nhân sự. Có khá nhiều người ko rõ rệt phương pháp để đo lường những yếu tố này vô Excel. Vậy nằm trong theo đòi dõi cách tính điểm trung bình và sử dụng hàm xếp loại học tập lực vô Excel bên trên nội dung bài viết ADTIMIN tiếp sau đây nhé.

Xem thêm: Tuyệt đỉnh Excel khóa học tập Excel hùn thạo +150 hàm Excel vô 16 giờ

Bạn đang xem: CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

image 15 1

Ví dụ minh họa phương pháp tính điểm khoảng vô Excel

Yêu cầu: Hãy xếp loại học viên theo đòi đòi hỏi sau:

 • Nếu điểm khoảng bên trên 8 thì xếp loại Giỏi
 • Nếu điểm khoảng kể từ 6,5 cho tới 8 thì xếp loại Khá
 • Nếu điểm khoảng kể từ 5 cho tới bên dưới 6,5 thì xếp loại Trung bình
 • Còn lại là Yếu

Mẹo nhỏ (Tips): Nếu đề bài xích là “Nếu-thì” nên chọn lựa dùng hàm IF và nếu như đề bài xích chứa chấp “” thì bạn phải lựa chọn người sử dụng hàm AND.

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội phối kết hợp hàm IF và hàm AND vô Excel

2 phương pháp tính điểm khoảng và xếp loại vô Excel

Cách người sử dụng phối kết hợp hàm IF và AND – hàm xếp loại học tập lực vô Excel

Công thức hàm xếp loại học tập lực vô Excel cần dùng vô ví dụ trên:

=IF(I3>8,”Giỏi”,IF(AND(I3>=6.5,I3<=8),”Khá”,IF(AND(I3>=5,I3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”)))

Trong cơ,

 • IF(I3>8;”Giỏi”: Phần công thức biểu thị nếu như điểm khoảng bên trên dù I3 to hơn 8 thì dù Xếp loại tiếp tục hiện tại thành quả là Giỏi, còn nếu như nhỏ rộng lớn 8 thì xét cho tới những ĐK tiếp sau.
 • IF(AND(I3>=6.5,I3<=8),”Khá”: Phần công thức biểu thị nếu như điểm khoảng bên trên dù I3 nhỏ rộng lớn hoặc vì thế 8 (<=8)và to hơn hoặc vì thế 6.5 (>=6.5) thì dù Xếp loại tiếp tục hiện tại thành quả là Khá, còn nếu như nhỏ rộng lớn 6.5 thì xét cho tới những ĐK tiếp sau.
 • IF(AND(I3>=5,I3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”))): Phần công thức biểu thị nếu sinh viên đem điểm khoảng (ô I3) to hơn hoặc vì thế 5 (>=5) và nhỏ rộng lớn 6.5 (<6.5) thì xếp loại Trung bình, còn sót lại bên dưới 5 được xem là loại Yếu.

image if and or

Hoặc vận dụng công thức xếp loại điểm khoảng cụt gọn gàng sau:

=IF(I3>8,”Giỏi”,IF(I3>=6.5,”Khá”,IF(I3>=5,”Trung bình”,”Yếu”)))

Trong cơ, những nhân tố được giản lược bớt tự điểm khoảng được xét đơn thuần theo đòi trật tự rời dần dần, nên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu đơn giản và giản dị như sau:

Xem thêm: 7 tips book vé máy bay giá rẻ

 • IF(I3>8;”Giỏi”: Nếu I3 là số to hơn 8 thì trả thành quả J3 là Giỏi, ko thì xét những ĐK tiếp.
 • IF(I3>=6.5,”Khá”: Nếu I3 là số to hơn hoặc vì thế 6.5 thì trả thành quả J3 là Khá, đồng nghĩa tương quan với I3<=8 vì thế những tình huống >8 và được xét trước cơ.
 • IF(I3>=5,”Trung bình”,”Yếu”))): tương tự động như bên trên, hàm IF này xét những số điểm to hơn hoặc vì thế 5, đồng nghĩa tương quan với I3<6.5 tự những tình huống >=6.5 vẫn xét trước.

Xem thêm: Cách tính điểm khoảng môn mang lại học viên và SV vô Excel đúng chuẩn, nhanh chóng chóng

Cách người sử dụng hàm AND, OR vô hàm IF như hàm xếp loại học tập lực vô Excel

Mở rộng lớn thêm thắt ví dụ một vừa hai phải rồi với những đòi hỏi sau:

 • Sinh viên xếp loại Giỏi và điểm những môn không tồn tại môn nào là bên dưới 7 thì được học tập bổng: 240000.
 • Sinh viên xếp loại Giỏi hoặc Khá và tuy nhiên đem môn điểm bên dưới 7 thì được học tập bổng: 180000.
 • Sinh viên xếp loại Trung bình ko được học tập bổng.
 • Sinh viên xếp loại Yếu nên nộp thêm thắt 180000 chi phí học tập lại.

Đ ý những tín hiệu của đề bài xích, tao tiếp tục dùng hàm IF với những hàm MIN, AND, OR nhằm giải quyết và xử lý câu hỏi này.

image 15 2

Công thức cần thiết điền vô ô K3 là:

=IF(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)>=7),240000,IF(OR(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)<7),J3=”Khá”),180000,IF(J3=”Trung bình”,0,-180000)))

Trong cơ,

 • IF(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)>=7),240000 : Nghĩa là nếu như SV được xếp loại Giỏi (J3=”Giỏi”) bên cạnh đó độ quý hiếm nhỏ nhất (MIN) của những dù kể từ D3 cho tới G3 to hơn hoặc vì thế 7, thì thành quả tiếp tục hiển thị học tập bổng 240000, ko thì xét tiếp những ĐK tiếp sau đó.
 • IF(OR(AND(J3=”Giỏi”,MIN(D3:G3)<7),J3=”Khá”),180000 : Hàm này xét 2 tình huống xảy ra
 1. J3 = “Giỏi” tuy nhiên MIN(D3:G3)<7 thì SV chỉ được học tập bổng loại Khá 180000
 2. J3 = “Khá” thì SV chỉ được học tập bổng loại Khá 180000

=> Phải bịa đặt cả hai tình huống này vô hàm OR với ĐK (1) Loại xuất sắc và đem điểm nhỏ rộng lớn 7 tiếp tục bịa đặt vô hàm AND.

Xem thêm: Thì quá khứ đơn (Simple Past) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu và bài tập

 • IF(J3=”Trung bình”,0,-180000) : Nghĩa là SV xếp loại Trung bình thì ko được học tập bổng, Yếu nên nộp 180000

Kết trái ngược nhận được như hình bên dưới đây:

image 15 3

Kết luận

Các kiến thức và kỹ năng bên trên đều là loài kiến thức tin học tập văn phòng cơ phiên bản vô Excel tuy vậy nếu như người tiêu dùng ko rõ rệt cơ hội phối kết hợp những hàm cơ phiên bản thì tiếp tục rơi rụng thật nhiều thời hạn vô quy trình đo lường rưa rứa xử lý việc làm.

BÀI VIẾT NỔI BẬT